MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/680C0EF6/UA24320101_6B66.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ЗАТВЕРДЖЕi= 3;О

ІНСТРУКЦІЯ

= 076;ля медичного застосуванl= 5;я лікарськогl= 6; засобу

 =

МЕ= 044;ОБІОТИН

(MEDOBIOTIN&= reg;)

 

 

= 057;клад:

ді= 102;ча речовина: бі= 086;тин;

1 таб = 83;етка містить 2,5 мг біотину;

до= 087;оміжні речовини: до= 074;голанцюжко&= #1074;і парціальні гліцериди, ц= 077;люлоза мікрокристk= 2;лічна, лактоза мон = 86;гідрат, повідон, кросповідоl= 5;, натрію крохмальглo= 0;колят (тип А), магнію стеарат.

 =

Лі= 082;арська форма. Таблет = 82;и.

Основні фізико-хімі = 95;ні властивостo= 0;: білі, круглі, двоо= 087;уклі таблетки.=

 

Фармако = 90;ерапевтичн&#= 1072; група.

Прос= ;ті препарати вітамінів. Код АТХ A11Н А05.

 

Фармако = 83;огічні властивостo= 0;

Фа= 088;макодинамі&= #1082;а.

Біот= ;ин є життєво важливою речовиною д = 83;я розвитку та росту кліти = 85;. Як кофермен = 90; відіграє важливу рол = 00; у глюконеогеl= 5;езі, ліпогенезі, біотрансфоl= 8;мації пропіонатіk= 4;, синтезі жирних кислот і розщепленнo= 0; лейцину. Нед= 086;статність біотину мож = 77; виникати пр = 80; незбалансоk= 4;аному харчуванні, тривалих дієтах і вживанні си = 88;ого яєчного білка; окрім цього, при асоційованo= 0;й з біотином множинній недостатноl= 9;ті карбоксилаk= 9; потреба у біотині через генет = 80;чний дефект є підвищеною. Недостатніl= 9;ть проявляєтьl= 9;я реакцією на шкірі та її придатках, а наслідками можуть стат = 80; специфічні психічні симптоми та кишкові розлади при парентералn= 0;ному харчуванні, при синдром = 10; мальабсорбm= 4;ії, після резекції тонкого кишечнику, у хворих, які перебуваютn= 0; на гемодіалізo= 0;. Біотин (вітамін Н, вітамін В7)  є водорозчинl= 5;им вітаміном групи В. В організмі біотин відіграє важливу рол = 00; в обміні вуглеводів, жирів і білків і є життєво необхідним для нормальногl= 6; росту і розв= 080;тку клітин. При попаданні в організм бі = 86;тин діє як кофермент карбоксилаk= 9;, чинить інсулінопоk= 6;ібну дію та бере у&#= 1095;асть  у процесі глюконеогеl= 5;езу (завдяки участі в синтезі глюкокіназl= 0;), у зв’язку з чим сприяє стабілізацo= 0;ї вмісту цукру  в крові, покращує функцію нервової системи. Біотин є синергістоl= 4; інших вітамінів г = 88;упи В, фолієвої кислоти, пантотеновl= 6;ї кислоти, ціа= 085;окобаламін&= #1091;. Є дані про участь біотину в си= 085;тезі пуринових нуклеотидіk= 4;. Біотин є так= 086;ж джерелом сірки, що бере участь = 091; синтезі білка – колагену, і таким чином позитивно впливає на структуру шкіри та її придатків (в= 086;лосся, нігтів).

Біот= ;ин надходить д = 86; організму людини з про= 076;уктів харчування, = 072; також синтезуєтьl= 9;я мікрофлороn= 2; кишечнику. Поширений у раціоні харчування біотин здебільшогl= 6; зв’язаний з протеїном т = 72; зустрічаєтn= 0;ся у вигляді біоцитину (продукти харчування = 90;варинного походження), &#= 1103;кий після гідролізу у тонкому кишечнику швидко реаб = 89;орбується. У рослинах біотин частково пр = 77;дставлений у вільній формі.

= 060;армакокіне&= #1090;ика.

Всмокт = 91;вання вільного біотину розпочинаєm= 0;ься вже у верхні= 081; частині тонкої кишк = 80;. Тут молекул = 72; біотину проникає крізь стінк = 91; кишки у незм= 110;неному вигляді. Всм= 086;ктування відбуваєтьl= 9;я головним чи = 85;ом за рахунок дифузії.

Ступінь зв'язування біотину з білками пла = 79;ми крові становить 80 %.<= /o:p>

Концентрац&= #1110;ї вільного аб = 86; лише слабко зв'язаного біотину в крові стано = 74;лять, як правило, від 200 до 1200 мкг/л. Біотин виво = 76;иться із сечею (від 6 до 50 мкг за добу) і калом. Біотин екскретуєтn= 0;ся у незміненомm= 1; вигляді (майже 50 %) та у вигляді біологічно = 85;еактивних метаболітіk= 4;. Період напіввиведk= 7;ння залежить ві = 76; величини вв = 77;деної дози і становить майже

26 годин післ = 03; введення внутрішньо дози 100 мкг на кілограм маси тіла. У хворих із недостатніl= 9;тю біотинідазl= 0; період напіввиведk= 7;ння після введення такої самої дози скороч = 91;ється до 10-14 годин.

 

Клінічні характерисm= 0;ики.

По= 082;азання.

Лі= 082;ування і профілактиl= 2;а захворюванn= 0;, спричинениm= 3; дефіцитом біотину: захворюванl= 5;я шкіри, нігті= 074;, волосся.

Лікування генетично зумовлених ензимопатіl= 1;, асоційованl= 0;х з біотином (множинна недостатніl= 9;ть  карбоксилk= 2;з).

 =

Протипо = 82;азання.

Відома гіперчутлиk= 4;ість до біотину або до інших компонентіk= 4; препарату.=

 

Особлив = 10; заходи безпеки. 

Біло= ;к сирого яйця містить протеїн авідин, який взаємодіє з біотином, тому слід уникати їх одночасногl= 6; прийому.

Вжив= ;ання великої кількості сирих яєць п= 088;отягом 2-3 тижнів може спричинити дефіцит біотину.

&= #1055;репарат містить лактозу, том= 091; пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносиl= 4;ості галактози, недостатніl= 9;тю лактази або синдромом глюкозо-гал = 72;ктозної мальабсорбm= 4;ії не слід застосовувk= 2;ти препарат.=

 

Взаємод = 10;я з іншими лікарськимl= 0; засобами та інші види  взаємодій.

При застосуванl= 5;і біотину з протисудомl= 5;ими препаратамl= 0; можливе зниження концентрацo= 0;ї біотину у плазмі кров = 10; за рахунок з= 073;ільшеного виведення його з сечею. Вальпроєва кислота знижує активність біотинідазl= 0;, знижуючи функції мітохондріl= 1; у печінці.

Пантоте= ;нова кислота у великих дозах конку = 88;ує з біотином, тому слід уникати їх одночасногl= 6; застосуванl= 5;я.

 

Особлив = 86;сті застосуванl= 5;я.=

За = 89;тосування у період вагітності або годуван = 85;я груддю.

Відпові = 76;но до загально = 87;рийнятих принципів, застосовувk= 2;ти Медобіотин  при вагіт= ;ності  або в період годування г = 88;уддю можна тільк = 80; тоді, коли очікувана користь для = 078;інки перевищує потенційниl= 1; ризик для плода/дитин = 80;.

Дотепе = 88; немає негативної інформації щодо застосуванl= 5;я препарату п = 88;и вагітності або в
період годування груддю. Біотин проникає кр = 10;зь плаценту та потрапляє в грудне моло = 82;о. Грудне молоко зазвичай містить 7-13 мкг біотину/л.

 

&= #1047;датність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспl= 6;ртом або іншими механізмамl= 0;.

Не впливає.

 

 

= 057;посіб застосуванl= 5;я та дози.

&= #1056;екомендова= ;на доза доросл = 80;м при лікуванні д = 77;фіциту біотину (зах= 074;орювання нігтів, волосся, шкіри) – 1-2 таблетки на добу.

Для лікування генетично зумовлених ензимопатіl= 1;, асоційованl= 0;х з біотином (множинна недостатніl= 9;ть  карбоксилk= 2;з), призначаютn= 0; 2-4 таблетки (добова доза – до 10 мг біотину). Таблетки приймати до їди, не розжовуючи, = 079;апиваючи достатньою  кільк= істю рідини.

Тривалість курсу лікування залежить ві = 76; характеру та перебігу захворюванl= 5;я.

 

= 044;іти. =

У зв’язку з об= 084;еженим досвідо = 84; застосуванl= 5;я препарат не застосовуюm= 0;ь дітям віком до 12 років.

Дітям віком від 12 років препа = 88;ат застосовуюm= 0;ь за призначе = 85;ням лікаря; реко= 084;ендації щодо дозува = 85;ня препарату в = 10;дсутні через обмеженістn= 0; відповідниm= 3; даних.

= 055;ередозуван&= #1085;я.

На сьогодні немає повідомленn= 0; щодо передо = 79;ування біотину.

 =

Побічні реакції.

Зі сторони іму = 85;ної системи: алергічні реакції, включаючи кропив’янкm= 1;.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій рекомендовk= 2;но припинити лікування т = 72; звернутися до лікаря.

 

Термін придатностo= 0;.

3 роки.

 

Умов= ;и зберігання.

Зберіг = 72;ти в оригінальнo= 0;й упаковці пр = 80; температурo= 0; не вище 25 °С, у недоступноl= 4;у для дітей місці.

 

Упаковк = 72;.

По 10 таблето= 082; у блістері; по 3 або 6 блістер= 080; у картонній = 082;оробці.

 

Категор = 10;я відпуску.

Без рецепта.

<= o:p> 

&= #1042;иробник.<= /b>

Анто= ;н Хюбнер ГмбХ &am= p; Ко. КГ / Anton Hubner GmbH & Co. KG.

<= o:p> 

&= #1052;ісцезнаход= ;ження виробн = 80;ка та адреса місця провадженнn= 3; його діяльності.

Шлос= ;штрассе 11-17, 79238 Еренкірхен, Німеччина / Schlossstrasse= 11-17, 79238 Ehrenkirchen, Germ= any.

 

або<= /o:p>

&= #1042;иробник.<= /b>

мібе ГмбХ Арцнайміттk= 7;ль / mibe GmbH= Arzneimitte= l.

<= o:p> 

&= #1052;ісцезнаход= ;ження виробн = 80;ка та адреса місця провадженнn= 3; його діяльності.

Mюн= 093;енер Штрассе 15, 06796 Брена, Німеччина /Munchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germany= .