Управління фармаконагляду
Перелік термінів та частоти подання регулярно оновлюваних звітів про безпеку лікарських засобів, вакцин, туберкуліну за міжнародною непатентованою назвою активного фармацевтичного інгредієнта або комбінацій активних фармацевтичних інгредієнтів
Інформаційний ресурс
Початкова  |  Пошук за МНН  |  Пошук за ЛЗ  |  Довідка  |  Контакти


Пошук:
за МНН АФІза частотою подання РОЗБ
кінцева дата для включення даних до РОЗБз по (ДД.ММ.РРРР)
дата подання РОЗБз по (ДД.ММ.РРРР)